5 Chongqing Dazu

maquette de Chongqing grottes bouddhiques de Beishan grottes4 grottes12 grottes10